Mål dine medarbejderes trivsel med pulse surveys

Pulse surveys er en effektiv måde at måle dine medarbejderes engagement, trivsel og performance. De korte, regelmæssige check-ins sørger for, at du løbende kan tage temperaturen på din organisation, evaluere om tiltag virker og vurdere om nye tiltag er nødvendige.

HR har blandt andet til ansvar, at sikre et godt arbejdsmiljø samt medarbejdere i trivsel og udvikling så de kan løse virksomhedens opgaver, mål og strategier både på kort og lang sigt.

“Mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst”, udtaler tidligere mangeårig HR-direktør i Arbejdernes Landsbank, Finn Hansen. Derfor er det centralt, at organisationen sætter trivsel og udvikling i fokus hele året, da trivslen hurtigt kan ændre sig når omverden er under forandring.

Men hvordan sikrer du dig, at dine medarbejdere er tilfredse med de løsninger, du sætter ind? Eller at du overhovedet rammer de rigtige pains i første omgang?

Pulse surveys er korte, specifikke og regelmæssige spørgeskemaer som måler temperaturen på dine medarbejderes trivsel, engagement og tilfredshed med arbejdsprocesser og opgaver.

Som navnet indikerer, lader pulse surveys lederen eller HR afdelingen holde fingeren på pulsen i forhold til deres medarbejderes meninger, og giver bedre mulighed for at evaluere behovet for, og effekten af, de ændringer de implementerer på arbejdspladsen.

Men hvorfor er pulse surveys så vigtige?

Det traditionelle spørgeskema tager tid

Dine medarbejdere har travle arbejdsdage, og det sidste du vil, er at fylde deres dag med redundante og tidskrævende opgaver. Traditionelle spørgeskemaer er et værdifuldt værktøj, til at gå i dybden med konkrete emner og områder, men det er ikke altid den bedste mulighed.

"Vi hører ofte fra vores kunder at deres medarbejdere lider af survey fatigue, hvilket gør dem mindre tilbøjelige til at igangsætte spørgeskemaundersøgelser.” - McKinsey, 2021

Survey fatigue er manglen på motivation til at deltage i en undersøgelse. Men i deres omfattende rapport slog McKinsey (2021) på plads, at survey fatigue ikke nødvendigvis bliver udløst af længden eller hyppigheden af et spørgeskema, men af opfattelsen af at ledelsen ikke gør noget med den information de får.

De korte, regelmæssige pulse surveys kan, når de bruges strategisk, sørge for at medarbejderen føler sig hørt og vil deltage aktivt i feedback undersøgelser der leder til positiv forandring.

Men hvornår skal du bruge pulse surveys?

Tag temperaturen på dine medarbejdere

Pulse surveys kan med fordel bruges når:

  1. Du vil vurdere effekten af ændringer og nye initiativer i organisationen
  2. Du vil måle medarbejderengagement, -trivsel og arbejdsmiljø
  3. Du vil afdække en pain eller et behov hos dine medarbejdere

Pulse surveys er altså et værdifuldt værktøj, når du vil undersøge, hvordan dine medarbejdere trives med hjemmearbejdspladsen, hvor nemt det nye IT værktøj er at bruge, hvor inkluderede minoriteter føler sig, og hvor sundt dit arbejdsmiljø er.

Her er tre gode råd som kan sørge for, at din pulse survey feedback er værdifuld, og at dine medarbejdere ikke oplever survey fatigue:

1. Hav et mål

Første skridt til et godt pulse survey er at have et klart mål. Der er ingen grund til at forstyrre dine medarbejdere med et spørgeskema, du ikke ved, hvad du skal bruge til. Indarbejd i stedet pulse surveyet som en del af det arsenal du har, når du skal vide, hvad dine medarbejdere tænker og føler.

Det kunne være at få en bedre forståelse for, hvorfor så mange af dine medarbejdere ikke trives med hjemmearbejdspladsen. Det kunne også være, at du vil vide hvordan modtagelsen af en ny arbejdsproces, krav eller formalitet har været.

2. Vær parat til at handle

For at øge fremtidige svarrater, sørge for at dine medarbejdere føler sig hørt og undgå at bruge unødvendige ressourcer, er det vigtigt, at du har en handlingsplan parat.

“Den mest typiske grund til, at medarbejdere ikke vil udfylde dit spørgeskema er, at du ikke har gjort noget siden det sidste, de udfyldte.” - Culture Amp

Hvad vil du gøre, hvis 80% af dine medarbejdere er utilfredse med et nyt værktøj, du har indkøbt til virksomheden? Hvad hvis 30% ikke trives?

Vær klar til at sætte handling bag dine surveys, ved at lave indsatsplaner for de områder, der viser sig at være problemer på. Det sikrer, at dine medarbejdere føler sig hørt, og at din indsats skaber mest mulig positiv forandring.

3. Tænk i større strategier

Som med de fleste andre ting er pulse surveys mest effektive når de bruges strategisk og systematisk. Tænk derfor dine surveys ind i din mere overordnede, organisatoriske strategi. Hvis du for eksempel ønsker at øge medarbejder engagement med 5% i 2022 kan pulse surveys både bruges til at måle det nuværende niveau, afsløre områder og processer der kan forbedre det og monitorere fremgang.

Få 100% svarrate med Duuoo

Med Duuoo kan du nemt indarbejde pulse surveys i dine mødeflows, til bestemte medarbejdere, teams eller hele organisationen.

De fortløbende 1-til-1 samtaler, team-møder samt coaching- og udviklingsdialoger bliver endnu mere værdifulde, når du kan få repræsentativ information fra dine teams og medarbejdere omkring emner som samarbejde, trivsel og engagement.

Pulse surveys i Duuoo

Med Duuoos pulse survey integration får du 100% svarrate hver gang. Når du implementerer et survey spørgsmål i dine mødeflows, vil din medarbejder automatisk modtage spørgsmålet via mail eller Slack. Herefter kan medarbejder i ro og fred svare på spørgeskemaet, som derefter tages op ved næste team eller 1-til-1 dialog.

Se hvordan Duuoo fungerer her:

Har du spørgsmål?

Så vil vi meget gerne svare. Send os en mail på support@duuoo.io og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Empowering Every Manager to be a Leader

Subscribe to receive the latest articles on leadership, organizational development and the Future of Work, delivered right to your inbox every month.

Thank you! You've now been subscribed.
Oops! Something went wrong. Please try again and if the issue persists, reach out to us directly.
* We will never share your details with third parties

YOU MAY ALSO LIKE...

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

The agile management style disrupts the traditional approach to HR, and it can be challenging to figure out how to adapt and support the requirements for a new and successful agile organisation. Discover three areas where HR can respond to the agile transformation to achieve a structure that caters for all departments in the company.

March 27, 2022
Article
Removing bias from the performance review

Removing bias from the performance review

Bias in our daily tasks help us make decisions faster, but in the performance review, it can be damaging. Learn how to recognize your biases - and how to overcome them for the important performance review.

March 23, 2022
Article
Sådan afholder du MUS med mindre bias

Sådan afholder du MUS med mindre bias

Bias i vores daglige gøremål sikrer, at vi kan klare opgaver hurtigere, men i den vigtige MUS kan det være ødelæggende. Opdag hvordan du kan identificere dine bias - og hvordan du kan reducere deres effekt på udviklingssamtalerne.

March 23, 2022
Article