Hvordan din virksomhed kan bruge Pulse Surveys til at forbedre medarbejdertrivsel markant

Fortløbende trivselsundersøgelser, eller pulse surveys, kan forkorte afstanden mellem trivselsmålinger og handling. Brug pulse surveys til at forbedre din medarbejdertrivsel markant.

HR har blandt andet til ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø samt medarbejdere i trivsel og udvikling, så de kan løse virksomhedens opgaver, mål og strategier både på kort og lang sigt.

Mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst”, udtaler tidligere mangeårig HR-direktør i Arbejdernes Landsbank, Finn Hansen. Derfor er det centralt, at organisationen sætter trivsel og udvikling i fokus hele året, da trivslen hurtigt kan ændre sig, når omverden er under forandring.

Mange organisationer anvender stadig årlige trivselsmålinger. Den årlige model har dog flere udfordringer indlejret:

  1. Undersøgelserne peger et helt år bagud i tid, hvilket forringer data da den defacto allerede er forældet, når den når frem til HR.
  2. Årlige trivselsmålinger er ofte lange og drøje at komme igennem og mange medarbejdere svarer mindre præcist, blot for at færdiggøre spørgeskemaet. Det påvirker data-validiteten og reliabilitet markant.
  3. Lang analysetid, på baggrund af de mange spørgsmål, forlænger afstanden for dataindsamlingstidspunktet til handling yderligere.
  4. Handleplaner og initiativer der rammer forbi målet og virkeligheden, da omstændighederne ofte har ændret sig når nye initiativer forsøges implementeret. Måske er lederen en anden, man arbejder mere hybridt, har fået andre opgaver eller kollegaer eller noget helt tredje.

Tag temperaturen løbende på dine medarbejderes trivsel og motivation

Et alternativ til de lange årlige trivselsmålinger er de fortløbende mindre trivselsmålinger - også kaldet pulse surveys. De foregår typisk månedligt eller hver kvartal, omfatter færre spørgsmål pr. gang, og opfattes mere relevante at svare på. Og så går de hånd-i-hånd med de løbende 1-til-1 dialoger mellem leder og medarbejder.

Færre spørgsmål og højere hyppighed sikrer mere tidsnære besvarelser med mulighed for at handle på den nuværende situation istedet for begivenheder, der skete for 3, 6 eller 12 måneder siden.

Kortere afstand mellem måling og handling med Duuoo Pulse Survey

Vil du vide mere om pulse surveys, så kan du nu kontakte Duuoos administrende direktør, Magnus Stawicki Blak, for en uforpligtende snak om hvordan Duuoo kan hjælpe jeres organisation igang med et fortløbende og bæredygtigt fokus på trivsel, udvikling og performance.

Kontakt Magnus her

Om Magnus


Magnus Stawicki Blak er uddannet HD fra CBS, cand.mag. i psykologi og master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet. Magnus har hjulpet talrige offentlige og private organisationer med omstillingen fra årlig til løbende fokus på trivsel, udvikling og performance og hjælper også gerne jeres organisation.
Email: magnus@duuoo.io


Empowering Every Manager to be a Leader

Subscribe to receive the latest articles on leadership, organizational development and the Future of Work, delivered right to your inbox every month.

Thank you! You've now been subscribed.
Oops! Something went wrong. Please try again and if the issue persists, reach out to us directly.
* We will never share your details with third parties

YOU MAY ALSO LIKE...

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

The agile management style disrupts the traditional approach to HR, and it can be challenging to figure out how to adapt and support the requirements for a new and successful agile organisation. Discover three areas where HR can respond to the agile transformation to achieve a structure that caters for all departments in the company.

March 27, 2022
Article
Removing bias from the performance review

Removing bias from the performance review

Bias in our daily tasks help us make decisions faster, but in the performance review, it can be damaging. Learn how to recognize your biases - and how to overcome them for the important performance review.

March 23, 2022
Article
Sådan afholder du MUS med mindre bias

Sådan afholder du MUS med mindre bias

Bias i vores daglige gøremål sikrer, at vi kan klare opgaver hurtigere, men i den vigtige MUS kan det være ødelæggende. Opdag hvordan du kan identificere dine bias - og hvordan du kan reducere deres effekt på udviklingssamtalerne.

March 23, 2022
Article