Dit liv – Din udvikling: Et koncept for personlig udvikling

Mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst. Det er hjertet i konceptet Dit liv - Din udvikling; et coachingforløb for virksomheder der ønsker at sætte trivsel og personlig udvikling på dagsordenen.

Privatliv og arbejdsliv er igennem de senere år blevet vanskeligere at adskille. Det har betydning både for medarbejdere og ledere. Som leder og medarbejder kender vi forretnings- og resultatsmål, de er konkrete og de er lette at gå til.

Når det handler om personlige mål stiller det sig markant anderledes. Gode, udviklende personlige mål handler ikke kun om at blive en bedre medarbejder for virksomheden, det handler også om at blive en bedre udgave af sig selv i alle aspekter af livet.

Hvis personlig udvikling skal give de maksimale resultater, både på arbejdspladsen og privat, kræver det en leder, der kan udfordre og coache den enkelte medarbejder. At få et tæt og tillidsfuldt forhold leder og medarbejder imellem har ikke altid været let, og med en stigende grad af hjemmearbejde er det ikke blevet lettere.

Personlig udvikling er en væsentlig del af at skabe en virksomhed i udvikling. Kort fortalt; mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst.

Dit liv - din udvikling

Udviklingskonceptet Dit liv – Din udvikling, hjælper din virksomhed og dine medarbejdere i gang med netop dette.

Udvikling er individuel både for en virksomhed og den enkelte medarbejder. Konceptet tager udgangspunkt i det hele menneske og døgnets hovedfaser, nemlig de fire områder: Dit arbejdsliv, Dit privatliv, Dig selv og Din søvn.

1. Dit arbejdsliv

Arbejdslivet handler om jobbet, som medarbejderen eller lederen bestrider. Hvad og hvordan bliver det målt? Hvordan sikres opfyldelse af planer og målsætninger? Hvordan sikres vedligeholdelse og udvikling af kompetencerne – såvel faglige som personlige?

En medarbejder- eller ledelsesmodel medvirker til at skabe overblikket - alt sammen med det formål at være med til at skabe endnu bedre resultater for den enkelte, personligt såvel som fagligt.

2. Dit privatliv

Alt efter hvor den enkelte er i livets hovedfaser, giver emnerne under privatlivet anledning til at stoppe op og vurdere, om den tid der er til rådighed, også anvendes optimalt. Det kan handle om familie, venner eller bekendte, arrangementer, interesserer, eller personlige håb og drømme.

3. Dig selv

Hovedområdet Dig selv handler om egne interesser og hvordan det sikres at medarbejderen og lederen restituerer sig eller kobler fra. Meget få mennesker kan gennemføre et maraton hver eneste dag.

Livsstile, herunder stresskontrol samt livsindstillinger, der typisk afspejles i vedkommendes adfærd vil også blive belyst.

For at få et godt overblik over din sundhed og forebygge livsstilssygdomme kan du læse om Falcks KRAMS-faktorer her.

4. Din søvn

Vi bruger omkring en tredjedel af vores liv på at sove og alt efter alder, har alle behov for et vis antal timers søvn i døgnet.

Søvnen har blandt andet indflydelse på helbredet, koncentrationen og vores adfærd og holdninger.

Sådan fungerer det

Dit liv – Din udvikling handler om at skabe en fælles oplevelse, der giver mulighed for at tale et fælles sprog om emner der er mere personorienterede. Gennem en på forhånd aftalt række af seancer påbegyndes en læringsproces.

Seancerne vil typisk starte med lederen og den optimale størrelse på et hold er 8-10 personer. Derefter inviteres medarbejderne i reference til lederen til en fælles gennemgang af områderne for personlig udvikling. Efterfølgende skal medarbejder og leder have en dialog om mulige emner til målrettet personlig udvikling.

Dit liv – Din udvikling er et læringsforløb tilrettelagt af en ekstern, objektiv konsulent, der i tæt samarbejde med HR afdelingen og/eller den øverste ledelse vil sammensætte et forløb, der tilgodeser den enkelte virksomheds kultur samt øvrige ønsker og behov.

Opfølgning er også i denne sammenhæng en væsentlig forudsætning for et godt, konstruktivt og kontinuerligt forløb, og derfor vil planlægningen inkludere en præcis beskrivelse af hvordan og hvornår der følges op.

Skab en attraktiv organisationskultur

Ledere og medarbejdere, der arbejder med egen personlig udvikling præsterer bedre, bliver mere motiverede og deres CV-værdi bliver også forøget. Skab en organisationskultur der sætter personlig trivsel og udvikling i højsædet - så får du gladere medarbejdere, bedre resultater og kan tiltrække det bedste talent.

Dit Liv - Din Udvikling understøttes af Duuoos kompetencemodul og kan derfor nemt integreres i den daglige brug af Duuoo. Anvender I ikke allerede Duuoo, så klik her for at få mere at vide.

Hvis du er interesseret i at høre mere om coachingforløbet Dit liv - Din udvikling til din virksomhed, kan du kontakte Finn Hansen på LinkedIn eller telefon 29202670.

Om forfatteren


Finn Hansen
Finn har, foruden sine studieår med business, ledelse og HR på London Business School og Roskilde Business School, 15 års erfaring som HR direktør i Arbejdernes Landsbank.

Empowering Every Manager to be a Leader

Subscribe to receive the latest articles on leadership, organizational development and the Future of Work, delivered right to your inbox every month.

Thank you! You've now been subscribed.
Oops! Something went wrong. Please try again and if the issue persists, reach out to us directly.
* We will never share your details with third parties

YOU MAY ALSO LIKE...

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

The agile management style disrupts the traditional approach to HR, and it can be challenging to figure out how to adapt and support the requirements for a new and successful agile organisation. Discover three areas where HR can respond to the agile transformation to achieve a structure that caters for all departments in the company.

March 27, 2022
Article
Removing bias from the performance review

Removing bias from the performance review

Bias in our daily tasks help us make decisions faster, but in the performance review, it can be damaging. Learn how to recognize your biases - and how to overcome them for the important performance review.

March 23, 2022
Article
Sådan afholder du MUS med mindre bias

Sådan afholder du MUS med mindre bias

Bias i vores daglige gøremål sikrer, at vi kan klare opgaver hurtigere, men i den vigtige MUS kan det være ødelæggende. Opdag hvordan du kan identificere dine bias - og hvordan du kan reducere deres effekt på udviklingssamtalerne.

March 23, 2022
Article