2022: Fire ledelsesindsatser til den moderne leder

Mange er vendt tilbage til kontoret, men alt er ikke business as usual. Ledere står i en ny virkelighed hvor flere arbejder hjemmefra og medarbejdere har fået et nyt perspektiv på arbejdslivet. Men dette bringer også muligheder for at spille en endnu vigtigere rolle for dine medarbejdere i 2022.

Corona restriktioner bliver langsomt udfaset verden over, og mange medarbejdere vender retur til kontoret. Men alt tyder på, at der i erhvervslivet er skabt en ny normal, som lederen i 2022 er nødt til at forholde sig til.

Medarbejdere tager i stigende grad hybridarbejdet til sig, og ledere skal navigere nye forventninger og krav.

Så hvordan er du en god leder i 2022?

Her er nogle af de trends, vi mener vil forme erhvervslivet efter corona.

Diversitet og ligestilling er ikke bare nice-to-have

Der er et stigende fokus på den manglende diversitet i det danske erhvervsliv.

”Når virksomheder udnytter den fulde talentpulje, er det ikke alene en kæmpe konkurrencefordel for den enkelte virksomhed, men for hele Danmark. Mere diverse teams og organisationer skaber nemlig bedre tal på bundlinjen” - Cecilie Westh, adm. direktør i The Nielsen Company Media

I det danske erhvervslivs topledelse er der stadig manglende diversitet, og konsekvenserne er til at føle på. Diversiteten er ikke bare et middel til at se godt ud på papir, det bringer reelle økonomiske fordele for organisationer og teams. Endvidere er diversitet, inklusion og ligestilling vigtige konkurrenceparametre for organisationer i et rekrutteringslandskab hvor der er massiv mangel på arbejdskraft - og noget den moderne medarbejder vil se sig om efter, når de søger job.

Det er altafgørende at organisationer placerer diversitet, inklusion og ligestilling i hjertet af deres ledelsesstrategi hvis de vil trives økonomisk, tiltrække top-talenterne og nedbringe medarbejderomsætningen gennem trivsel og psykologisk tryghed. Og netop trivslen vil de nyere generationer af medarbejdere ikke gå på kompromis med.

Trivsel som en konkurrencemæssig fordel

Mange medarbejdere har fået et andet billede af deres job gennem fjernarbejdet. Når jobbet strippes for de sociale interaktioner og kollegiale forhold, lange personalemøder og transporten til og fra arbejdet, kan det vi sidder tilbage med være afslørende.

The Great Resignation er skabt af mange faktorer som varierer fra land til land, men en af de fælles er en søgen efter mening. Under pandemien har mange haft tid til at stoppe op og gå deres karrierer i sømmene.

For den moderne organisation er det at sikre deres medarbejderes trivsel blevet en konkurrencemæssig fordel når top-talenterne skal tiltrækkes - noget mange ledere er begyndt at indse. Et 2020 spørgeskema over 52% HR chefer viste at:

  • 94 % af virksomheder investerede store summe i trivselsprogrammer
  • 85 % udvidede deres mentale helbredsprogrammer
  • 50 % udvidede deres fysiske helbredsprogrammer

For at understøtte trivsel skal lederen facilitere fortløbende dialoger med deres medarbejdere. På denne måde kan problemer blive adresseret, bekymringer kan bliver hørt og ambitioner om udvikling kan imødekommes. Men hvordan klarer lederen dette, når dele af arbejdskraften stadig arbejder remote?

At lede hybride teams

På trods af bekymringer om fjernarbejdet ser det ud til, at det i et vist omfang er kommet for at blive. Dansk Industri vurderer, at omkring dobbelt så mange vil arbejde hjemmefra efter pandemien sammenlignet med før.

"Der er en stor fleksibilitet forbundet med at arbejde hjemme, og det giver helt nye muligheder for worklife-balancen og for løsningen af opgaver." - Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne.

Dette præsenterer ledere for nye muligheder og udfordringer. For medarbejdere som arbejder hjemmefra, er lederen den primære forbindelse til organisationen, hvilket om noget gør dem mere vigtige end nogensinde.

I 2022 tager ledere ny teknologi til sig, for at forbinde med deres medarbejdere som arbejder helt eller delvist remote. Zoom check-ins er ikke tilstrækkeligt for at lede et team remote. I stedet bruges der i stigende grad teknologier til målplanlægningen, kompetenceudviklingen, pulse surveys, check-ins og kontinuerlig feedback.

Automatisering af administrative opgaver

En anden udvikling vi kan se i 2022, er automatiseringen af de administrative ledelsesopgaver.

"Vores data tyder på, at op til 65 % af de opgaver lederen har i dag, har potentialet for at blive automatiseret før 2025" - Harvard Business Review, 2021

Administrative opgaver såsom udfyldning af formularer, udsendelse af kontrakter og oprettelse af medarbejdere i databasen forventes at blive automatiseret, hvilket giver lederen mere tid. Organisationer vil stå med valget mellem at ansætte færre ledere eller at udvide det ansvarsområde en leder har.

Dette vil kræve træning og tilegnelse af nye kompetencer. Til gengæld vil den moderne leder være klædt bedre på til at rumme hele medarbejderens oplevelse. Dette kunne for eksempel indebære:

  1. At understøtte medarbejderen i at opnå deres længeresigtede karriere- og udviklingsmål
  2. At bidrage til god trivsel - også i forhold til jobbets indvirkning på medarbejderens liv udenfor arbejdet
  3. At fokusere på diversitet og inklusion ved at arbejde strategisk mod at skabe lige muligheder og psykologisk tryghed

Leders rolle har måske ændret sig for altid, men hos Duuoo tror vi på, at dette kan præsentere en unik mulighed for at spille en positiv rolle i medarbejderens liv, og få mere tid til de opgaver som betyder mest.

Empowering Every Manager to be a Leader

Subscribe to receive the latest articles on leadership, organizational development and the Future of Work, delivered right to your inbox every month.

Thank you! You've now been subscribed.
Oops! Something went wrong. Please try again and if the issue persists, reach out to us directly.
* We will never share your details with third parties

YOU MAY ALSO LIKE...

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

Agile transformations in organisations: how should HR react and adapt?

The agile management style disrupts the traditional approach to HR, and it can be challenging to figure out how to adapt and support the requirements for a new and successful agile organisation. Discover three areas where HR can respond to the agile transformation to achieve a structure that caters for all departments in the company.

March 27, 2022
Article
Removing bias from the performance review

Removing bias from the performance review

Bias in our daily tasks help us make decisions faster, but in the performance review, it can be damaging. Learn how to recognize your biases - and how to overcome them for the important performance review.

March 23, 2022
Article
Sådan afholder du MUS med mindre bias

Sådan afholder du MUS med mindre bias

Bias i vores daglige gøremål sikrer, at vi kan klare opgaver hurtigere, men i den vigtige MUS kan det være ødelæggende. Opdag hvordan du kan identificere dine bias - og hvordan du kan reducere deres effekt på udviklingssamtalerne.

March 23, 2022
Article